Leden

3. ledna - Zpět do školy
 
31. ledna - VYSVĚDČENÍ
              - rozdání vysvědčení 1. vyučovací hodinu
              - vyučování do 8:30
              - přinést jen desky na vysvědčení
              - kdo nepůjde na oběd = odhlásit
              - oběd = svačinka do ruky hned po rozdání vysvědčení pro žáky,
                            kteří nejdou do družiny.  Vyzvednou si ve školní jídelně.
                         = teplý oběd pro žáky, kteří jdou do školní družiny

             - žáci v pololetí dostávají pouze VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ.
               Tento list si necháváte, nevrací se zpět do školy.

 
1. února - ŘEDITELSKÉ VOLNO
               - práce na doma: čtení  z učebnice str. 56  (DÚ = podpis rodičů)
               - psaní číslice 9 v uč. i PS - některým dětem i přes několikerou pomoc
                 nešla napsat - prosím o dohlédnutí správnosti psaní.
               - pečlivě připravit na vyučování (ořezat tužky a pastelky, zkontrolovat,
                 zda mám do školy vše, co mám mít, podepsat, co je třeba,
                 pravidelně číst "svoji" knížku)
         
  

 
2. února - POLOLETNÍ PRÁZDNNY