Březen

 

Březen = měsíc knihy
            - společné čtení "první knížky"
             - návštěva knihovny
             - předčítání knih
             - povídání o tom, co kdo čte
             - ......

 

1. března - Preventivní program
                 - vezmi si učebnice a sešity jen na ČJ a AJ

 

8. března - Knihovna - Čteme první knížky
                - návštěva knihovny, seznámení s půjčováním knih
  

JARO a VELIKONOCE v naší třídě

 

19. března - Velikonoční perníčky (akce hrazena z třídního fondu)

 

29. a 30. března - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

 

Bruslení - zařizuje se, držme si palce, aby vyšlo :-)