MATEMATIKA

KVĚTEN

SLOVNÍ ÚLOHY DO 20 + ZÁPIS

 

DUBEN

POČÍTÁNÍ JINAK - PYRAMIDY

ODČÍTÁNÍ DO 20

SČÍTÁNÍ DO 20

 

BŘEZEN

SLOVNÍ ÚLOHY

ČÍSELNÁ OSA

 

ÚNOR

SLOVNÍ ÚLOHY

POČÍTÁME DO 10

TRÉNUJEME PŘÍKLADY

 

LEDEN

ČÍSLO 7

DOPOČÍTÁVÁNÍ

ROZKLAD ČÍSEL

 

PROSINEC

POČÍTÁME DO ŠESTI

ROZKLAD ČÍSEL

 

LISTOPAD

POČÍTÁME DO 5

 

ŘEŠÍME ROVNICE

 

ŘÍJEN

ODČÍTÁNÍ 

POROVNÁVÁNÍ

SČÍTÁNÍ

 

 

 

 ZÁŘÍ 

 

USPOŘÁDÁNÍ ČÍSEL DO 5:

POČÍTÁME DO 5

 

POČÍTÁME DO 5