Září

 

1. září - Slavnostní zahájení školního roku, pasování prvňáčků,
              slavnostní otevření tělocvičny

3. září - Zahájení školního roku od 8:00 do 8:45.

21. září - Ježek - Prvouka v přírodě. Vyučování venku.
                           - Batůžek, penál, svačina, pití, čip na oběd,
                           - Oblečení dle počasí (+ pláštěnka)