Květen

7. 5. - Ředistelské volno

10. 5. - Fotografování - společná  foto třídy

11. 5. - Ředitelské volno