Počítáme do 100

03.01.2015 18:57
  • Slovní úlohy 

  • Počítání se závorkami

(16 + 4 ) + 7 =

 

  • Sčítání a odčítání do 100

 

   

  • Geometrie
  • Matematické názvosloví

Sčítanec + sčítanec = součet

Menšenec - menšitel = rozdíl

 

—————

Zpět