Aktualizováno 17. 9. 2018                   

- DÚ  ze čtení

- Logická olympiáda

- 21. 9. PRV venku - JEŽEK

- 300 Kč - SRPDŠ

-  Víčka na abecedu 

- Opravy v sešitech - každý den

 ŠTRÚDLOVÁNÍ

 

  ČESKÝ JAZYK

 
PRVOUKA A VÝTVARNÁ VÝCHOVA


 PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

    


Co se právě učíme.....

ČESKÝ JAZYK

Správné psaní do sešitu

Rozdělení slov na konci řádku

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

Opakování  1. třídy
- číselná osa
- desítky, jednotky
- slovní úlohy

 

 

 

 

PRVOUKA

ŠKOLA
PRAVIDLA, CHOVÁNÍ

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování  1. třídy
- slovíčka
- písničky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

2. B

Mgr. Miroslava MichálkováTřídní hymna

Kdo si hraje nezlobí,

to my dobře víme.

Škola hrou nás pobaví,

vše se naučíme.