INFORMACE PRO RODIČE

03.09.2018 12:39

               INFORMACE   PRO   RODIČE  A  ŽÁKY      2. B          
   ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 • Rozvrh hodin - rozvrh může být z organizačních důvodů změněn - včas budete informováni

         Platí od úterý  4. září. 2018

 

       
 

Pondělí

ČJ

M

TV

ČJ a LV

 

Úterý

ČJ

HV

M

AJ

 

Středa

ČJ

  ČT a LV

M

PRV

VV

Čtvrtek

ČJ

TV

M

PRV

ČT a LV

Pátek

ČJ

M

ČT a LV

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 


- ČT a LV = čtení a literární výchova ( na tento předmět budou nosit žáci čítanku)
 

 • První školní týden od úterý 4. září  do 7. září  vyučování do 11:40

  Organizace vyučování:  1. hodina    8:00 –   8:45 hod.     přestávka  8:45 –  9:00 hod.

                                                2. hodina    9:00 –  9:45 hod.      přestávka  9:45 – 10:00 hod.

                                                3. hodina  10:00 – 10:45 hod.     přestávka 10:45 –10:55 hod.
                                                4. hodina  10:55 – 11:40 hod.     přestávka 11:40 - 11:50 hod.

                                                5. hodina   11:50 – 12:35 hod.   

 • Třídnické hodiny – pondělí – lichý týden,  od 7:40
 • Škola se pro žáky otevírá v 7:35 hod.
 • Předměty v 2. ročníku: vyučující: TV – Bc. Tereza Karešová, HV – Mgr. Lucie Hrubá
                                          ostatní předměty – Mgr. Miroslava Michálková
 • Školní jídelna – odhlašování obědů v nemoci žáka do 8:00  na tel.: 371 651 608, první den je možnost oběd odnést domů
 • Nemoc žáka –  omluvit telefonicky, mailem nebo osobně do 24 hodin! + do omluvného listu v ŽK
  Omluvenku jakékoliv nepřítomnosti žáků psát vždy do žákovské knížky.
 • V době nemoci žáka se informujte o probraném učivu.
 • Uvolnění z vyučování – vyzvednout či stáhnout z webových stránek školy žádost, vyplnit. 1 den uvolňuje třídní učitel, 2 a více dní uvolňuje p. ředitelka
 • Konzultační hodiny: po domluvě kdykoliv.
 • Svačiny : ubrousek na lavici, pitný režim
 • Přezůvky – v sáčku, podepsat.
 • Pomůcky – na TV, VV a PČ kufřík stejně jako minulý rok.
 • Smývatelná tabulka s  fixem
 • Vše podepsat!!!!!!
 • Papírové kapesníčky v nízké krabici.
 • Domácí úkoly: pravidelná kontrola notýsků (malý s razítkem školy a “žákovská knížka“) Malý notýsek denně podepisovat, ŽK stačí vždy na konci týdne. Vypracovaný DÚ rodiče podepíší!!
  DÚ zapisovat do úkolníčku.
 • Učebnici ČJ, AJ a čítanku budou žáci na konci roku vracet.
 • Finance – na konci minulého školního roku jsme vybíraly peníze na pracovní sešity, sešity, kreslící kartony… a pracovní sešity. Vše nakoupeno a zaplaceno. Zbytek peněz zůstává ve fondu pro nákup dalších pomůcek na VV, PČ a výuku.
  • Na SRPDŠ budeme vybírat 300Kč do 15. 10. 2018
 • Co udělat hned - obalit sešity, notýsky a učebnice. (I během celého šk. roku.)

                   - vlepit školní řád do žákovské knížky + přečíst a podepsat rodiči a žákem

                   -vyplnit informace v žákovské knížce

                   - do konce týdne přinést věci na TV a VV, tabulku
                   - nahlásit případné změny trvalé adresy a kontaktů

 

Prázdniny:

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno v pondělí 31.1. 2018, 2. pololetí bude ukončeno 28. 6. 2012

Podzimní: 29.10 a 30.10. 2018

Vánoční:  22.12. – 2.1. 2019

Jednodenní pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny 25. 2 - 3. 3. 2019

Velikonoční : 18. 4. a  19.4. 2019

Hlavní: 29. 6. – 1. 9. 2019

 

 

                       

 

 

 

 

 

—————

Zpět