Albatros, Fragment

09.09.2017 17:44

Nakladatelství Albatros  (KMČ  = klub mladých čtenářů) 

CO JE KLUB MLADÝCH ČTENÁŘŮ ALBATROS?

Klub mladých čtenářů Albatros je největším projektem v České republice směřovaným k mladému čtenáři s tradicí od roku 1964. V současné době je do něj zapojeno více než
3 600 škol. Prostřednictvím aktivních pedagogů v základních a mateřských školách i na víceletých gymnáziích poskytuje KMČ novým generacím čtenářů kvalitní dětskou literaturu a pěstuje u dětí pozitivní vztah ke knížkám.

 zdroj:https://www.kmc.cz/klub-mladych-ctenaru-albatros.html

Z katalogu Albatros nebo Fragment si mohou žáci dobrovolně, libovolně dle vašeho uvážení, objednat knihu.

Objednávkový list na zadní straně katalogu je třeba vyplnit a přinést do školy. Objednávky vyřizuje Mgr. Iveta Vajskébrová. Než se prvňáčkové zaběhnou, mohou objednávky předávat své třídní učitelce.

Nemáte-li o žádnou knihu zájem, katolog si žáci ponechají doma a nic neobjednávají.

 

—————

Zpět